Algemene Voorwaarden

  • De competities worden gespeeld volgens het Mitchell systeem, top volledig
  • De WBF (NBB) regelgeving is van toepassing. De aanvullende regels omtrent waarschuwingen en conventies worden tijdens het toernooi gepubliceerd.
  • Het is verplicht het conventieblad in te vullen.
  • Prijzen zijn niet cumuleerbaar.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele registratie te beperken of te weigeren.
  • Door zich te registreren accepteren de deelnemers publicatie en verspreiding van hun naam-, beeld- en competitiedata in de lijsten van ativiteiten die verband houden met Bridge, zoals klassificaties, rankings, statistieken alsmede het verschijnen in de media, op internet en andere relevante media.
  • De deelnemers geven hun toestemming voor het verzenden van aankondigingen over deze toernooien via elektronische systemen (email)
  • De organisatie behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie.
  • De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste dag van het toernooi, na de bijbehorende ceremonie, en zal niet-overdraagbaar zijn (daarom zullen de prijzen als persoonlijk worden beschouwd en mogen ze niet aan derden worden gegeven).