Bases del torneig

  • Les competicions es jugaran segons el sistema Mitchell, per top integral.
  • Els reglaments de la WBF s'apliquen a aquests tornejos. Les normes complementàries sobre alertes i convencions es publicaran en el torneig.
  • És obligatori omplir el full de convencions
  • Els premis no són acumulables.
  • L'organització es reserva el dret de limitar o rebutjar qualsevol inscripció.
  • És imprescindible comunicar en què tornejos i amb quina parella jugaran perquè una inscripció sigui vàlida. El torneig de "equips" és l'única excepció a la regla.
  • Els participants, pel fet de realitzar la seva inscripció, accepten la publicació i difusió del seu nom, imatge i dades de competició en els llistats de les activitats relacionades amb bridge com classificacions, rànquings, estadístiques així com a aparèixer en els mitjans de comunicació, Internet i mitjans de difusió pertinents.
  • Els participants expressen el seu consentiment a l'hora d'enviar-los comunicats sobre aquests tornejos mitjançant sistemes electrònics.
  • L'organització pot modificar qualsevol de les normes publicades per causa justificada. En cas de noves normes, es publicaran abans d'entrar en vigor.
  • El lliurament de premis es realitzarà l'últim dia del torneig, després de la cerimònia corresponent, de manera presencial i serà intransferible (per tant els premis es consideraran personals i no podran lliurar-se a tercers). Els premis no cobrats el Diumenge 8 de desembre es consideraran caducats.