Premis

Retenció fiscal per a premis de 300€ o mésParelles mixtes
1.000€
700€
500€
400€
300€
200€
1º Socis Bridge Sitges Blau i Bridge Club de Mar 250€
50% 150€
45% 100€
40% 100€
Penúltims 100€
Equips
1.500€
1.000€
700€
500€
300€
200€
1º Socis Bridge Sitges Blau i Bridge Club de Mar 200€
Penúltims 100€
Senyores vs Senyors
300€
200€
150€
120€
100€
50% 100€
45% 50€
40% 50€
Open Parelles
1.500€
1.000€
750€
500€
300€
200€
150€
100€
100€
10º 100€
1º Socis Bridge Sitges Blau i Bridge Club de Mar 250€
2º Socis Bridge Sitges Blau i Bridge Club de Mar 150€
(Més a prop de) 50% 300€
(Segon més a prop de) 50% 250€
45% 250€
40% 150€
Penúltims 100€